Onderstaande informatie wordt mogelijk nog gewijzigd. Lees deze pagina dus regelmatig opnieuw door. (26/9/2021-MF/ABS)

Ben je ingeschreven voor de Tromp Boat Races? Lees deze pagina dan zorgvuldig door.

Deelnemers aan de Tromp Boat Races komen uit heel Nederland. We willen voorkomen dat de wedstrijden een bron van besmetting worden voor roeiend Nederland en voor onze eigen vrijwilligers. Om dat risico voor iedereen zo klein mogelijk te maken, vragen wij iedereen een zelftest te doen op de dag van de wedstrijd.

We rekenen op ieders medewerking.

Uitgangspunten voor de organisatie

Tromp volgt de richtlijnen van de overheid, meer specifiek toegespitst op sportevenementen in het protocol van de NOC-NSF. Vanzelfsprekend gelden de RIVM-richtlijnen. Wij beschouwen inschrijving voor de wedstrijden als een akkoordverklaring om je aan alle richtlijnen van het RIVM te houden. Mochten deze richtlijnen of de richtlijnen van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek of de gemeente Hilversum in de komende tijd aangescherpt worden, dan kan dat gevolgen hebben voor de organisatie van de wedstrijden. Gevolg  kan zijn dat er nummers geschrapt worden om het aantal deelnemers te verminderen of dat de wedstrijd niet verroeid kan worden.

Lees hieronder wat dat betekent voor de wedstrijden. 

Maatregelen voorafgaand aan de wedstrijden

Zorg voor zoveel mogelijk dubbel bootgebruik

Hoe minder boten er op het botenterrein moeten worden opgeslagen, des te meer ruimte is er voor de roeiers om afstand te houden tot elkaar. 

Botenwagens op een andere plek

De botenwagens krijgen van de organisatie een plek aangewezen. Ga er dus niet vanuit dat de botenwagen van je vereniging op dezelfde plek komt te staan als in voorgaande jaren. 
Om een evenwichtige verdeling van boten over de verschillende botenterreinen te maken  en de spreiding over de vlotten te optimaliseren,  wordt de plaatsing van botenwagens anders dan voorgaande jaren.  

Boottransport moet vooraf gemeld worden (via  mail logistiek@trompboatraces.nl en voor lastminute wijzigingen via telefoonnummer 06 1136 9969). 

Betaling van inschrijfgeld van de hele vereniging moet op het moment van de loting op onze rekening staan

Als het inschrijfgeld niet is voldaan, kan de hele vereniging niet starten. Om contactmomenten  zoveel mogelijk te beperken en opstoppingen te voorkomen, zullen wij dit jaar streng op de al bestaande regel toezien. 

Houd er rekening mee dat het na het overmaken soms enkele dagen kan duren voor het bedrag op de rekening van Tromp staat. 

Maatregelen in het wedstrijdweekend 

Bij klachten: blijf thuis!

Heb je op de wedstrijddag last van koorts, keelpijn, hoesten, niezen, loopneus, benauwdheid, reuk- of smaakverlies? Neem je verantwoordelijkheid en blijf thuis!  Dit geldt ook als je lichte klachten hebt.  Ben je in direct contact geweest met iemand besmet met het Covid-19-virus? Ben je in risicogebied geweest en nog niet voorbij de voorgeschreven quarantaineperiode? Blijf thuis. 

Coaches en toeschouwers welkom

Vanaf 25 september zijn er geen beperkingen meer voor deelnemers of toeschouwers op en rond het botenterrein. Toch willen we grote mensenmassa’s op het terrein vermijden. We vragen alle deelnemers om de hoeveelheid toeschouwers zoveel mogelijk te beperken.

Kantine open voor halen van eten en drinken

De sportkantine van Tromp is open voor het halen van eten en drinken. Het is een doorgangsruimte. Het is dus niet toegestaan om binnen te zitten. Mocht er tijdens de wedstrijden reden zijn om de sportkantine wel open te stellen, dan is voor verblijf in de ruimte een coronatoegangsbewijs verplicht.

Was je handen

Wij zorgen dat je op verschillende plekken op het terrein je handen kunt wassen/desinfecteren. Maak daar gebruik van. Te beginnen bij het moment dat je het terrein op komt.

Geen borg voor rug- en boegnummers op de wedstrijddag

Net als in andere jaren rekenen wij € 10,- borg voor de rug- en boegnummers. Om contactmomenten zo veel mogelijk te beperken, zullen we de borg niet op de dag zelf verrekenen. We willen onze nummers wel graag terug. Inleveren graag bij het wedstrijdsecretariaat. Als we rug- en/of boegnummers niet terug krijgen, zullen we na afloop van de wedstrijden het bedrag van de borg in rekening brengen aan de vereniging.  

Geen gezamenlijke prijsuitreiking

Er is geen gezamenlijke prijsuitreiking. Na elk blok kunnen de winnaars hun medaille ophalen bij het wedstrijdsecretariaat.

Volg de aanwijzingen van Tromp-medewerkers op

Voor het goed verlopen van de wedstrijden is het belangrijk dat iedereen de aanwijzingen van de medewerkers van Tromp goed opvolgt.  Zij zullen, als dat nodig is, ook wijzen op de naleving van de RIVM-richtlijnen.  De medewerkers zullen op de wedstrijddag herkenbaar zijn. 


Tot slot

De Tromp Boat Races 2021 zullen andere wedstrijden zijn dan jullie en wij gewend zijn.  

Wij zijn er trots op dat we onze wedstrijdtraditie dit jaar weer voort kunnen zetten. Wij doen een beroep op alle verenigingen, deelnemers en begeleiders om zich te houden aan de maatregelen die we getroffen hebben.  Zodat we er samen voor iedereen een veilig en geslaagd evenement van kunnen maken. 

De Tromp Boat Races Commissie