LH 2x toegevoegd

Het veld LH2x is, na meerdere verzoeken, toegevoegd. Het veld wordt samen met H2x verroeid. Totaan de loting kan de inschrijving omgezet worden van H2x naar LH2x. Daarna niet meer.