Het regelement is aangepast t.o.v. voorgaande jaren. De Corona maatregelen maken dat wij strenger op een aantal zaken moeten toezien dan wij gewend zijn.  Wij verzoeken jullie je goed aan het regelement te houden, in het belang van de roeiers en de vrijwilligers die de wedstrijd mogelijk maken.

 1. Tijdrace over 5250 m.
 2. Wedstrijdleiding: Minke Fischer, wedstrijdleiding@trompboatraces.nl. Hoofd van de jury: J.P. van Dijke
 3. Inschrijving via het KNRB-inschrijfprogramma start op 1 september 2021 om 8:00 tot vrijdag 8 oktober 20.00 uur. 
 4. Dubbel starten is NIET toegestaan. 
 5. Dubbel bootgebruik is gewenst i.v.m. het beperkte botenterrein en de ruimte die we willen creëren om afstand te kunnen houden.
 6. Op zaterdag zijn er 4 startblokken en op zondag 3. Er kunnen maximaal 100 ploegen toegelaten worden in een blok. Het inschrijfprogramma kan het blok niet sluiten. Wij houden roeiers op de hoogte welke blokken vol zijn.
 7. Inschrijfgeld: senior skiff € 25,00, senior twee € 40,00, senior vier € 58,00, junior skiff € 19,50, junior twee € 33,00, junior vier € 50,50. Het inschrijfgeld bevat een KNRB afdracht. Er kan alleen per vereniging worden afgerekend. Betalen vóór woensdag 13 oktober 2021, 19.00 uur op NL47 SNSB 0937063738 t.n.v. Tromp Boat Races te Hilversum o.v.v. Inschrijfgeld én de naam van de vereniging. Wanneer het geld niet op tijd binnen is, kunnen alle deelnemers van de vereniging niet starten.
 8. Loting: woensdag 13 oktober 2020 vanaf 20.00 uur bij de wedstrijdleider.
 9. Uitgeschreven velden met minder dan 4 inschrijvingen worden na sluiting van de  inschrijvingen samengevoegd met een hoger gelegen veld. Dit geldt zowel voor senioren als junioren nummers. Wanneer er niet samengevoegd kan worden, vervalt het veld. Voor de loting wordt de gelegenheid geboden de inschrijving te wijzigen in een ander nummer.
 10. Veteranendivisies met minder dan 4 inschrijvingen worden, direct na loting, samengevoegd met de jongere categorie die daar het dichtst bij zit. Categorie A en B ploegen worden, na loting, samen als 1 categorie beschouwd, behalve als er meer dan 4 A-ploegen ingeschreven staan.  
 11. Junioren 16 1x worden ingedeeld in categorieën, wanneer er per cat. meer dan 4 ploegen zijn: J16 1x en M16 1x geboren in 2004 zijn cat. 1, geboren in of na 2005 is cat. 2.
 12. De startvolgorde: Bij de skiffnummers worden de eerste 25% van de startplekken geplaatst op de finishvolgorde van het voorgaande jaar en op basis van de naam van de roeier. De overige deelnemers worden geloot. Bij de overige nummers worden de eerste 25% van de startplekken geplaatst op snelste tijden van het voorgaande jaar, wanneer 50% van de ploegsamenstelling van het voorgaande jaar ingeschreven staat. 
 13. Er zijn alleen lichte skiff velden uitgeschreven om drukte rondom de weging te beperken. Stuurlieden worden gewogen.
 14. Eventuele wijziging in de ploegsamenstelling moeten conform het RvR art. 22 schriftelijk aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden. Tot de loting (13-10-2021 19:55) kunnen wijzigingen via het KNRB inschrijfprogramma doorgegeven worden. Hierna, tot aan de wedstrijddag, per e-mail met redenen omkleed aan de wedstrijdleiding. Op de wedstrijddag tot 1 uur voor de start van het wedstrijdnummer schriftelijk en persoonlijk bij het wedstrijdsecretariaat.
 15. Gezien de drukte op het vlot en het water is deze wedstrijd niet geschikt voor onervaren roeiers.
 16. Gezien het beperkte ruimte op het botenterrein, moeten de botenwagens van te voren worden aangemeld. Zie de website voor verdere informatie.
 17. Iedere deelnemer en inschrijver conformeert zich aan de richtlijnen van de RIVM.
 18. Wanneer er sprake is van ziekte of Corona gerelateerde beslissing om niet te starten, wordt er bij terugtrekking na loting geen boete gerekend.

Wijziging: 22/9/2021 – ABS