Let op: dit zijn de bepalingen van 2023.

 1. Tijdrace over 5250 m.
 2. Wedstrijdleiding: Minke Fischer, wedstrijdleiding@trompboatraces.nl. Hoofd van de jury: J.P. van Dijke
 3. Inschrijving via het KNRB-inschrijfprogramma start op 1 september 2023 om 8:00 tot vrijdag 13 oktober 20.00 uur. 
 4. Dubbel starten is toegestaan, in niet aansluitende blokken. 
 5. Dubbel bootgebruik is gewenst i.v.m. het beperkte botenterrein.
 6. Op zaterdag zijn er 4 startblokken en op zondag 3.
 7. Inschrijfgeld: senior skiff € 27,00, senior twee € 45,00, senior vier € 65,00, junior skiff € 22,00, junior twee € 37,00, junior vier € 55,00. Het inschrijfgeld bevat een KNRB afdracht. Er kan alleen per vereniging worden afgerekend. Betalen vóór woensdag 18 oktober 2023, 19.00 uur op NL47 SNSB 0937063738 t.n.v. Tromp Boat Races te Hilversum o.v.v. Inschrijfgeld én de naam van de vereniging. Wanneer het geld niet op tijd binnen is, kunnen alle deelnemers van de vereniging niet starten.
 8. Loting: woensdag 18 oktober 2023 vanaf 20.00 uur bij de wedstrijdleider.
 9. Uitgeschreven velden met minder dan 4 inschrijvingen worden na sluiting van de  inschrijvingen samengevoegd met een hoger gelegen veld. Dit geldt zowel voor senioren als junioren nummers. Wanneer er niet samengevoegd kan worden, vervalt het veld. Voor de loting wordt de gelegenheid geboden de inschrijving te wijzigen in een ander nummer.
 10. Veteranendivisies met minder dan 4 inschrijvingen worden, direct na loting, samengevoegd met de jongere categorie die daar het dichtst bij zit. Categorie A en B ploegen worden, na loting, samen als 1 categorie beschouwd, behalve als er meer dan 4 A-ploegen ingeschreven staan.  
 11. Junioren 16 1x worden ingedeeld in categorieën, wanneer er per cat. meer dan 4 ploegen zijn: J16 1x en M16 1x geboren in 2007 zijn cat. 1, geboren in of na 2008 is cat. 2.
 12. De startvolgorde: Bij de skiffnummers worden de eerste 25% van de startplekken geplaatst op de finishvolgorde van het voorgaande jaar en op basis van de naam van de roeier. De overige deelnemers worden geloot. Bij de overige nummers worden de eerste 25% van de startplekken geplaatst op snelste tijden van het voorgaande jaar, wanneer 50% van de ploegsamenstelling van het voorgaande jaar ingeschreven staat. 
 13. Tijdens de Tromp Boatraces geldt het wintergewicht voor de lichte ploegen.
 14. Eventuele wijziging in de ploegsamenstelling moeten conform het RvR art. 22 schriftelijk aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden. Tot de loting (18-10-2023 19:55) kunnen wijzigingen via het KNRB inschrijfprogramma doorgegeven worden. Hierna, tot aan de wedstrijddag, per e-mail met redenen omkleed aan de wedstrijdleiding. Op de wedstrijddag tot 1 uur voor de start van het wedstrijdnummer schriftelijk en persoonlijk bij het wedstrijdsecretariaat.
 15. Gezien de drukte op het vlot en het water is deze wedstrijd niet geschikt voor onervaren roeiers.
 16. Gezien het beperkte ruimte op het botenterrein, moeten de botenwagens van te voren worden aangemeld. Zie de website voor verdere informatie.
 17. Buitenlandse ploegen zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.