1. Algemeen
De wedstrijden worden gehouden voor roeiers en roeisters die lid zijn van een bij de KNRB aangesloten vereniging of bij een ander lid van de FISA. De wedstrijd wordt gehouden onder de reglementen van de KNRB en de hieronder volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen.

De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden.

2. Wedstrijdbaan
De lengte van de baan voor alle ploegen is 5250 m. De start ligt langs de N201 op de hoogte van de Wijde Blik. De finish is bij de “korte steiger” van de roeivereniging.

3. Boeg- en rugnummers
Rugnummers moeten gedurende de wedstrijd en gedurende het oproeien en terugroeien duidelijk zichtbaar op de rug van stuurman/vrouw en de boegroeier(ster) of skiffeur(se) bevestigd zijn; één op de boegroeier of skiffeur (wedstrijdshirt) en één op de achterinzittende stuur(als de stuur voorin ligt of bij ongestuurd nummer dan op het achterdek).
Het boegnummer wordt met een splitpen aan de boegnummerhouder bevestigd. 

De boegnummers worden verstrekt bij het secretariaat. Er wordt een borg van 10 euro gerekend aan de vereniging als de set niet of niet compleet wordt ingeleverd na de wedstrijd.

4. Weging
Voor lichte ploegen geldt het wintergewicht.

5. Botenwagens en botenterreinen
De botenwagens dienen zich van te voren per e-mail te melden. De botenwagens worden door een medewerker naar hun plaats begeleid. Er zijn drie botenterreinen:
1.    botenterrein 1 (grasveld), ingang vlak na de rotonde, N201
2.    botenterrein 2 (grindveld), ingang via het Sporthavenpad, vanaf de rotonde
3.    botenterrein 3 (paardenweitje), ingang N201, vanaf de rotonde vlak vóór het Shell tankstation

Detail informatie en een plattegrond van de terreinen kunt u vinden onder het hoofdstuk “Logistiek”.

6. Te water laten en terugkeren
Er zijn twee plaatsen om te water te gaan: de hoofdvlotten bij de roeivereniging geschikt voor 1x  /  2 x/- en 4+/* en een verlengd vlot langs het kanaal voor boten vanaf botenterrein 3 (paardenweitje) geschikt voor 1x en 2- en 2x.
De vlotten zijn open tot uiterlijk 30 minuten voor de geplande starttijd.
Terugkeren gaat uitsluitend via de hoofdvlotten. Na de finish aan bakboord doorroeien tot de keerboei, daarna keren en afmeren langs de hoofdvlotten. Voor terugkeer naar botenterrein 3 (paardenweitje) wordt dus niet gebruik gemaakt van het vlot langs het kanaal (u belemmert daarmee namelijk de finish)

7. Voorstart, start en finish
De startlijn is gemarkeerd door twee piketten met een rode vlag. Op circa 100 meter voor de start is de voorstartlijn gemarkeerd door twee piketten met witte vlag.

Bij de voorstart liggen de ploegen met oneven startnummer aan de kant van de weg.

De start is vliegend met een startverschil van 15 seconden tussen de ploegen. Tussen twee divisies wordt een startverschil van minimaal 60 seconden gelaten.

De finishlijn is gemarkeerd door twee piketten met een witte vlag.

8. Oplopen en passeren
Conform artikel 55 RvR:
• De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
• De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken, zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
• De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
• Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.
 

9. Doorvaren na de finish
Na de finish moet iedereen doorvaren voorbij de boei alwaar rondgemaakt moet worden.

10. Protest
Zie RvR artikel 74 t/m 80.

Protesten worden kenbaar gemaakt door het opsteken van de hand als teken van protest. Protesten worden in ontvangst genomen door de kamprechter. Deze bevindt zich nabij de finish.
De toelichting van het protest dient uiterlijk 30 minuten na de finish van de race ingediend te worden bij de jury. Het is noodzakelijk dat de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger aanwezig is en blijft gedurende de afhandeling van het protest. Voor de handelingssnelheid dient de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger er op toe te zien dat de verenigingsvertegenwoordigers of ploegvertegenwoordigers waartegen protest wordt gemaakt, ook aanwezig dan wel bereikbaar zijn.

11. Uitslagen
De uitslagen worden gepubliceerd op de website en op schermen op de vereniging live getoond.

12. Afwijking van bepalingen
Van de hierboven omschreven bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vereisen