Wanneer u de middag of avond vóór de Tromp Boat Races een boot of botenwagen op het terrein wilt stallen, laat dit dan vooraf aan de wedstrijdleiding weten, zodat deze een efficiënte indeling kan maken. Gebruik daarvoor uitsluitend het email adres: logistiek@trompboatraces.nl Geef aan om wat voor botenwagen of oplegger het gaat, verwachtte aankomst en geschat aantal boten. Graag ca. 15 minuten vóór aankomst even bellen naar 06-11369969

Wij verzoeken u –ook in verband met de ruimte- zoveel mogelijk van gecombineerd botenvervoer gebruik te maken.

Trekkers van oplegger combinaties e.d. moeten afgekoppeld worden na plaatsing van de botenwagen en elders buiten het evenemententerrein worden geparkeerd, op de aangewezen parkeerlocaties P1 of P2. 

Het botenterrein wordt ’s nachts bewaakt, doch stalling van materiaal is op eigen risico. Cornelis Tromp noch de wedstrijdleiding aanvaardt hiervoor enige aansprakelijkheid.


Als u op de wedstrijddag arriveert, houd dan rekening met de drukte. Vooraan de toegangsweg, nabij de rotonde, staan verkeersregelaars, zij kunnen u helpen en geven aanwijzingen.


VOORKOM SCHADE AAN HET BOTENTERREIN

Chauffeurs van botenwagens die op het gras worden geparkeerd, moeten rekening houden met de drassigheid van het terrein. De wagens moeten daarom zo “laag” mogelijk (d.w.z. tegen de bomenrij) worden geparkeerd. Het is om dezelfde reden niet toegestaan om vanaf het grasveld rechtstreeks naar de Vreelandseweg te rijden. In het verleden zijn daardoor meerdere malen trekkende wagens komen vast te zitten, met ernstige schade aan het grasveld tot gevolg. Zo nodig zal men dus moeten wachten totdat er via de aangewezen uitgang ruimte is.

De gemeente Hilversum verleent ons toestemming het grasveld als botenterrein te gebruiken onder voorwaarde dat het weer in (vrijwel) ongeschonden staat wordt achtergelaten. Noodzakelijke kosten van herstel van het grasveld worden ons in rekening gebracht. In voorkomende gevallen zijn wij genoodzaakt deze kosten aan de veroorzaker van de schade door te belasten.