For English see below

Als medegebruiker van het Hilversums Kanaal willen wij u graag attenderen op het feit dat wij zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021 onze jaarlijks terugkerende roeiwedstrijden houden.

Wij verzoeken u uw watersporters en bezoekers op de hoogte te brengen van dit evenement. De daarmee gepaard gaande beperkte doorvaart veroorzaakt  ongemak. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Dit jaar worden de wedstrijden voor de 35e keer gehouden. Aan dit nationale evenement doen elk jaar weer meer ploegen mee. In 2019 kwamen ruim 800 ploegen naar Hilversum!

De wedstrijden worden geroeid op het Hilversums Kanaal vanaf de Wijde Blik tot aan de roeivereniging Cornelis Tromp bij de jachthaven van de HWS De Sporthaven.
De start zal met piketten worden aangegeven. De finish bevindt zich ter hoogte van de sociëteit van de vereniging. De races kunnen niet gestoord worden door verkeer op het Hilversums Kanaal.  Op zaterdag is het kanaal zeer beperkt bruikbaar vóór 9 uur en na 17 uur, op zondag vóór 9 uur en na 15.30 uur. 

De Raaisluis is op de zaterdag gestremd van 09:00 tot 17:30 uur en op zondag van 9:00 tot 15:30.

Ook schutsluis ’t Hemeltje is op zaterdag en zondag gestremd, zowel voor pleziervaart als voor beroepsvaart.

Onze medewerkers zullen langs het traject aanwezig zijn en aanwijzingen geven.
De Politie Gooi en Vechtstreek zal ook dit jaar de wedstrijden zowel op het land als op het water begeleiden.

English

As co-user of the Hilversum Canal we would like to draw your attention to the fact that we keep our annual regatta on Saturday and Sunday, October 16th/17th, 2021 . Please notify your boaters and visitors of this event. The associated restricted passage causes discomfort. We ask for your understanding. This year, the competitions are held for the 35th time. Every year we welcome more visitors to this national event. In 2019 more than 800 teams visited Hilversum! The races are rowed at the Hilversum Canal from the “Wijde Blik” to the rowing club Cornelis Tromp at the marina in Hilversum.The start will be marked with stakes. The finish is at the level of the society of the rowing club. On Saturday, the channel is of limited use before 9 am and after 17:30 pm; on Sunday before 9 am and after 15:30. 

On Saturday the “Raaisluis” is out of service from 09:00 to 17:00 and on Sundays from 9:00 to 15:30.  Also sluice ’t Hemeltje is out of service on saterday and sunday, both for pleasure and for commercial vessels. 

Our staff will be present along the route and give directions.

Police “Gooi and Vecht” will accompany the regatta, both on land and on water.