For English see below

Als medegebruiker van het Hilversums Kanaal willen wij u graag attenderen op het feit dat wij zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2023 onze jaarlijks terugkerende roeiwedstrijden houden.

Wij verzoeken u uw watersporters en bezoekers op de hoogte te brengen van dit evenement. De daarmee gepaard gaande beperkte doorvaart veroorzaakt ongemak. Hiervoor vragen wij uw begrip.

De wedstrijden worden geroeid op het Hilversums Kanaal vanaf de Wijde Blik tot aan de roeivereniging Cornelis Tromp bij de jachthaven van de HWS De Sporthaven.
De start zal met piketten worden aangegeven. De finish bevindt zich ter hoogte van de sociëteit van de vereniging. De races kunnen niet gestoord worden door verkeer op het Hilversums Kanaal.  Op zaterdag is het kanaal zeer beperkt bruikbaar vóór 9 uur en na 17 uur, op zondag vóór 9 uur en na 15.30 uur. 

De Raaisluis is op de zaterdag gestremd van 09:00 tot 17:30 uur en op zondag van 9:00 tot 15:30.

Ook schutsluis ’t Hemeltje is op zaterdag en zondag gestremd, zowel voor pleziervaart als voor beroepsvaart.

Onze medewerkers zullen langs het traject aanwezig zijn en aanwijzingen geven.
De Politie Gooi en Vechtstreek zal ook dit jaar de wedstrijden zowel op het land als op het water begeleiden.

English

As co-user of the Hilversum Canal we would like to draw your attention to the fact that we keep our annual regatta on Saturday and Sunday, October 21th/22th, 2023. Please notify your boaters and visitors of this event. The associated restricted passage causes discomfort. We ask for your understanding.  

The races are rowed at the Hilversum Canal from the “Wijde Blik” to the rowing club Cornelis Tromp at the marina in Hilversum. The start will be marked with stakes. The finish is at the first pier of the rowing club. On Saturday, the use of the canal is limited to before 9 am and after 17:30 pm; on Sunday before 9 am and after 15:30 pm. 

On Saturday the “Raaisluis” is out of service from 09:00 to 17:00 and on Sunday from 9:00 to 15:30.  Also lock ’t Hemeltje is out of service on saterday and sunday, both for pleasure and for commercial vessels.

Our staff will be present along the route and will give directions.

The police “Gooi and Vecht” will supervise the regatta, both on land and on water.