De loting van de Tromp Boat Races volgt ter zijner tijd.