Hier worden tips en FAQs voor roeiers en begeleiders geplaatst.

Wanneer ben ik inschrijfgeld verschuldigd bij terugtrekking.

We hanteren hiervoor RvR Artikel 36: Terugtrekking

1. Een terugtrekking is een bericht van een ploeg die na sluiting van de inschrijving te kennen geeft de inschrijving teniet te willen doen.

2. Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het inschrijfgeld verschuldigd.

3. Voor het terugtrekken na loting of het niet verschijnen aan de start anders dan wegens een acuut ziektegeval, zonodig bevestigd door een medische verklaring ten genoegen van de wedstrijdleider, is behalve het inschrijfgeld een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie.

Deze boete is een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld met een minimum van € 15.

Licht roeien

Voor lichte roeiers geldt het wintergewicht.

Wegen

de weging is conform het RvR